„Maranata!“

Domnul nostru vine!

1 Corinteni 16:22

Evenimente viitoare

Program

Mai 9 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Mai 12 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Mai 12 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Mai 14 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Mai 16 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Mai 19 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Mai 19 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Mai 21 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Mai 23 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Mai 26 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Mai 26 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Mai 28 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Mai 30 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 2 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iunie 2 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iunie 4 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 6 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 9 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iunie 9 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iunie 11 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 13 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 16 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iunie 16 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iunie 18 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 20 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 23 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iunie 23 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iunie 25 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 27 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iunie 30 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iunie 30 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iulie 2 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 4 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 7 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iulie 7 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iulie 9 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 11 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 14 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iulie 14 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iulie 16 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 18 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 21 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iulie 21/ Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iulie 23 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 25 / Ora 18:00 - 20:00

Program

Iulie 28 / Ora 9:00 - 12:00

Program

Iulie 28 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

Iulie 30 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 1 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 4 / Ora 9:00 - 12:00

Program

August 4 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

August 6 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 8 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 11 / Ora 9:00 - 12:00

Program

August 11 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

August 13 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 15 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 18 / Ora 9:00 - 12:00

Program

August 18 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

August 20 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 22 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 25 / Ora 9:00 - 12:00

Program

August 25 / Ora 18:00 - 20:00

Seara de rugaciune

August 27 / Ora 18:00 - 20:00

Program

August 29/ Ora 18:00 - 20:00